Chitabe

 • African Elephant
  African Elephant
  Loxodonta africana
  Chitabe, Botswana, May 16, 2011
  2011-05-16#0981
  Larry L. Jackson
 • Common Ostrich
  Common Ostrich
  Struthio camelus, male.
  Chitabe, Botswana, May 16, 2011
  2011-05-16#6222
  Larry L. Jackson
 • Impala
  Impala
  Aepyceros melampus, males.
  Chitabe, Botswana, May 16, 2011
  2011-05-16#6227
  Larry L. Jackson
 • Baobab
  Baobab
  Adansonia digitata
  Chitabe, Botswana, May 16, 2011
  2011-05-16#0996
  Larry L. Jackson
 • Lemon Yellow Rosemallow
  Lemon Yellow Rosemallow
  Hibiscus calyphyllus
  Chitabe, Botswana, May 16, 2011
  2011-05-16#6236
  Larry L. Jackson
 • Ilala Palms
  Ilala Palms
  Hyphaene coriacea
  Chitabe, Botswana, May 16, 2011
  2011-05-16#0998
  Larry L. Jackson
 • Waterhole
  Waterhole
  Chitabe, Botswana, May 16, 2011
  2011-05-16#1004
  Larry L. Jackson
 • South African Giraffes
  South African Giraffes
  Giraffa giraffa giraffa
  Chitabe, Botswana, May 16, 2011
  2011-05-16#1012
  Larry L. Jackson
 • South African Giraffe
  South African Giraffe
  Giraffa giraffa giraffa - appears to be a darkly colored male.
  Chitabe, Botswana, May 16, 2011
  2011-05-16#1020
  Larry L. Jackson
 • Water Lily
  Water Lily
  Nymphaea nouchali
  Chitabe, Botswana, May 16, 2011
  2011-05-16#6240
  Larry L. Jackson
 • Water Liliy
  Water Liliy
  Nymphaea nouchali
  Chitabe, Botswana, May 16, 2011
  2011-05-16#6244
  Larry L. Jackson
 • Southern Reedbuck
  Southern Reedbuck
  Redunca arundinum, male.
  Chitabe, Botswana, May 16, 2011
  2011-05-16#6256
  Larry L. Jackson