Etosha National Park

 • South African Giraffes
  South African Giraffes
  Girrafa camelopardalis giraffa
  Ongava Camp, Namibia, May 27, 2009
  2009-05-27#1830
  Larry L. Jackson
 • South African Giraffes
  South African Giraffes
  Girrafa camelopardalis giraffa
  Ongava Camp, Namibia, May 27, 2009
  2009-05-27#1875
  Larry L. Jackson
 • South African Giraffes
  South African Giraffes
  Girrafa camelopardalis giraffa
  Ongava Camp, Namibia, May 27, 2009
  2009-05-27#1892
  Larry L. Jackson
 • Greater Kudu
  Greater Kudu
  Tragelaphus strepsiceros - male.
  Ongava Camp, Namibia, May 27, 2009
  2009-05-27#1897
  Larry L. Jackson
 • South African Giraffe
  South African Giraffe
  Girrafa camelopardalis giraffa
  Ongava Camp, Namibia, May 27, 2009
  2009-05-27#1909
  Larry L. Jackson
 • South African Giraffe
  South African Giraffe
  Girrafa camelopardalis giraffa
  Ongava Camp, Namibia, May 27, 2009
  2009-05-27#1918
  Larry L. Jackson
 • South African Giraffes
  South African Giraffes
  Girrafa camelopardalis giraffa - dusk light.
  Ongava Camp, Namibia, May 27, 2009
  2009-05-27#1930
  Larry L. Jackson
 • Spotted Thick-knee
  Spotted Thick-knee
  Burhinus capensis
  Ongava Camp, Namibia, May 27, 2009
  2009-05-27#1933
  Larry L. Jackson
 • Black-faced Impala
  Black-faced Impala
  Aepyceros melampus petersi - male.
  Ongava Camp, Namibia, May 27, 2009
  2009-05-28#1952
  Larry L. Jackson
 • Blue Wildebeest
  Blue Wildebeest
  Connochaetes taurinus taurinus
  Etosha National Park, Namibia, May 28, 2009
  2009-05-28#1966
  Larry L. Jackson
 • Plains Zebra
  Plains Zebra
  Equus quagga
  Etosha National Park, Namibia, May 28, 2009
  2009-05-28#1150
  Larry L. Jackson
 • Plains Zebra
  Plains Zebra
  Equus quagga
  Etosha National Park, Namibia, May 28, 2009
  2009-05-28#1157
  Larry L. Jackson