Zombitse-Vohibasia National Park

 • Laundry
  Laundry
  Ilakaka, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1535
  Larry L. Jackson
 • Roadside Shops
  Roadside Shops
  Ilakaka, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1543
  Larry L. Jackson
 • Sunscreen
  Sunscreen
  Ilakaka, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1549
  Larry L. Jackson
 • Kiosk
  Kiosk
  Andranomaitso, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1564
  Larry L. Jackson
 • Roadside Food
  Roadside Food
  Andranomaitso, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1573
  Larry L. Jackson
 • Baobab Tree
  Baobab Tree
  Adansonia za
  Andranomaitso, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1575
  Larry L. Jackson
 • Verreaux's Sifaka
  Verreaux's Sifaka
  Propithecus verreauxi
  Zombitse National Park, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1384
  Larry L. Jackson
 • Verreaux's Sifaka
  Verreaux's Sifaka
  Propithecus verreauxi
  Zombitse National Park, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1391
  Larry L. Jackson
 • Verreaux's Sifaka
  Verreaux's Sifaka
  Propithecus verreauxi
  Zombitse National Park, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1403
  Larry L. Jackson
 • Verreaux's Sifaka
  Verreaux's Sifaka
  Propithecus verreauxi
  Zombitse National Park, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1420
  Larry L. Jackson
 • Verreaux's Sifaka
  Verreaux's Sifaka
  Propithecus verreauxi
  Zombitse National Park, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1422
  Larry L. Jackson
 • Verreaux's Sifaka
  Verreaux's Sifaka
  Propithecus verreauxi
  Zombitse National Park, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1426
  Larry L. Jackson
 • White-browed Owl
  White-browed Owl
  Ninox superciliaris
  Zombitse National Park, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1436
  Larry L. Jackson
 • Standing's Day Gecko
  Standing's Day Gecko
  Phelsuma standingi
  Zombitse National Park, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1446
  Larry L. Jackson
 • Flowers
  Flowers
  Uncarina peltata - no common name that I could find.
  Zombitse National Park, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1447
  Larry L. Jackson
 • Cuckoo-roller
  Cuckoo-roller
  Leptosomus discolor - male.
  Zombitse National Park, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1448
  Larry L. Jackson
 • Cuckoo-roller
  Cuckoo-roller
  Leptosomus discolor - female.
  Zombitse National Park, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1462
  Larry L. Jackson
 • Banded Kestrel
  Banded Kestrel
  Falco zoniventris
  Zombitse National Park, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1473
  Larry L. Jackson
 • Village
  Village
  Zombitse to Tulear, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1476
  Larry L. Jackson
 • Roadside Food
  Roadside Food
  Zombitse to Tulear, Madagascar, November 15, 2009
  2009-11-15#1480
  Larry L. Jackson